Direct contact: backoffice@jouwveilingen.nl
0

Ontruimen / Schoonmaak Woning na Overlijden Bewoner

In de loop van de tijd en de vele woningen die wij inmiddels voor diverse curatoren hebben ontruimd hebben wij een specialistisch incident management afdeling gevormd bestaande uit zeer goed opgeleide en getrainde professionals. Dit selecte team van professionals heeft zich toegelegd in het specialistisch ontruimen van uw woning of bedrijfspand. Dit team van specialisten is in staat om te werken en functioneren in de meest extreme omstandigheden en is hiervoor opgeleid en getraind.

Deze afsplitsing van JouwVeilingen.nl kan in uitzonderlijke gevallen de dienstverlening gratis aanbieden als de te ontruimen inboedel verder geen bestemming meer heeft en vernietigd dient te worden. JouwVeilingen zal in dit geval de gemaakte kosten dekken door de nog wel bruikbare artikelen (uiterst discreet) te veilen op het door ons beschikbare veiling platform van JouwVeilingen.nl. Voor onze overige dienstverlening hanteren wij de onderstaande tarieven.

Ontruimen / Schoonmaak na Faillissement Bedrijf

Onder toezicht van de curator, eigenaar of andere belanghebbende kunnen kunnen wij het leeghalen en inventariseren van bedrijven en ondernemingen die failliet zijn of om bedrijfseconomische redenen moeten stoppen met hun onderneming begeleiden. Doordat wij de bruikbare spullen goed op waarde kunnen schatten en direct ter veiling aan kunnen bieden aan onze klanten zijn wij in staat om uw goederen en eigendommen binnen een week weer om te zetten in geld.

Wij ontlasten u volledig en zullen u helpen om het maximale uit uw eigendommen te halen zodat u het geld wat dit heeft opgebracht weer kunt gebruiken voor andere zaken.

Tarief: IN OVERLEG / GRATIS (in sommige gevallen)
Kantoornummer: 0172-749029

Ontruimen / Schoonmaak Woning na Overlijden Bewoner

Voor het ontruimen, de woning schoonmaken en weer aan u opleveren voor verhuur of verkoop na het overlijden van de bewoner kunnen wij in sommige gevallen (indien gewenst) onze dienstverlening gratis aanbieden. In deze gevallen worden de kosten die wij moeten maken vaak gedekt door de eventueel nog bruikbare goederen uit de woning per opbod te veilen via een discrete veiling op ons veiling platform. Wij leveren de woning bezemschoon op en voeren de inboedel op een verantwoorde wijze af zodat u hier geen omkijken naar heeft en u zich bezig kunt houden met het regelen van de andere zaken die hierbij komen kijken.

Onze medewerkers schermen indien nodig de woning af en gaan op een uiterst discrete manier te werk. Persoonlijke items zoals fotoboeken worden gratis 1 jaar door ons bewaard voor het geval dat er achteraf toch nog directe of indirecte familie hier een beroep op doet. Onze medewerkers zijn getraind en kunnen onder de meest extreme omstandigheden hun werk verrichten en de woning verhuur-klaar of verkoop-klaar aan u of de woning eigenaar opleveren.

Tarief: IN OVERLEG / GRATIS (in sommige gevallen)
Kantoornummer: 0172-749029

Jouwveilingen, wij hebben je zoveel te bieden